Nevidím obrazy...
Místo tvých mám jen svý dlaně
a těm právě nevěřím
A tak vidím rozmazaně
Někde v dálce hoří Řím
Ani nevím kolik váží
ticho co mám k obědu
A teď stojím na nádraží
i když nikam nejedu


MS#: "Rozmazaně" (2015)
Červená Modrá
Černá Bílá MS# teď
Šel jsem ven, vylezl jsem z klece, ale neviděl žádné obrazy.
Nemohl jsem zaostřit, svět mi kamsi odplouval... a tak jsem ho nechal odplout.
Použitá technika: MS#
Datum: 7. února 2015

©2015 Milan Sýkora