Co bylo, není...
Vždycky jsem ctil zásadu, že svoboda každého člověka je nejvyšší hodnotou - a proto fotografie, které (možná) hledáte, už tady nejsou. Mohl bych je jistě nechat, kde a jak byly, jsou moje a tak dále, ale nechci, aby se tak dělo proti vůli portrétované osoby. Když zde už být nechce, nebude. Není to ustupování, nýbrž respekt. Takový konec mě sice mrzí, ale duše nekradu.

MS#

©2009 / 2015 Milan Sýkora